Dienstverlenersdocument Deck

De wetgever en wij hechten waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Wettelijk is voorgeschreven aan welke onderdelen een adviseur minimaal aandacht mag besteden in de voorlichting aan klanten. Alhoewel particuliere schadeverzekeringen niet complex zijn en wij dus niet verplicht zijn een dienstverleningsdocument te voeren, vinden wij het toch wel prettig voor onze klanten en geïnteresseerden in Deck om zo’n document te hebben.

Inhoud

  1. Wie is Deck?

  2. Vertrouwelijke gegevens

  3. Wat wij voor je kunnen doen

  4. Wat we van jou verwachten

  5. Premie

  6. Beloning

  7. Kwaliteit

  8. Klachten en registratie van Deck

  9. Hoe kan je ons bereiken?

1. Wie is Deck?

Deck Verzekeringen is opgericht in 2018. Bij Deck belonen we de 'smart ones': mensen die alleen verzekeren wat ze zelf niet kunnen dragen. De verspilling die wij samen uit verzekeren halen, geven wij terug aan jou middels een scherpe premie. Wij hebben als doel om verspilling en fraude uit verzekeren te verbannen. 75% van de claims is onder de € 1.000. Dat doen we door terug te gaan naar de basis van verzekeren: wij zijn er bij schades die je niet in je eentje kan dragen.

Deck gelooft in de combinatie van online gemak met persoonlijke service van adviseurs. Zo kan je met ons chatten, en dan wel met een adviseur in plaats van een bot. En je kan ons natuurlijk telefonisch bereiken.

Deck staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft Deck, onder nummer 12045555, een vergunning verleend om te bemiddelen en te adviseren over particuliere en zakelijke schadeverzekeringen.

2. Vertrouwelijke gegevens

Bij verzekeringen worden veel persoonsgegevens tussen Deck en onze klanten uitgewisseld. Ook worden deze voor het tot stand komen van de verzekeringen gedeeld met volmacht en verzekeraar. Deck deelt, conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens, jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming.

Deck is onder andere telefonische bereikbaar en wij nemen deze gesprekken altijd op. Hier leren wij van en het helpt ons in training van onze medewerkers. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar ons privacy statement die ook op deck.nl staat.

3. Wat wij voor je kunnen doen?

Bij Deck sluit je online zelf je verzekeringen af. Wettelijk heet dit ‘execution only’. Indien je hierbij hulp nodig hebt, staan onze adviseurs altijd voor jou klaar.

Indien je dat makkelijk vindt, kan je jouw online berekeningen als offerte ook eerst naar jezelf sturen of kunnen wij je een offerte mailen.

Deck heeft een uniek product met een unieke prijsstelling en maakt gebruik van verschillende partners. Wij brengen de verzekeringen onder via onze volmachtpartner Voogd en Voogd bij de uiteindelijke risicodragers: Nationale Nederlanden; a.s.r. , Rhion en Unigarant. Wij brengen zoveel mogelijk dekkingen bij 1 risicodrager onder.

Deck controleert allereerst bij aanvang de premie van uw verzekeringen. Vervolgens voeren wij jaarlijks, in de premie prolongatie maand, een zogenaamde Deck Check uit. Hierbij controleren wij onder andere of wij niet een gunstiger aanbod kunnen doen voor het afdekken van jouw risico’s.

Op verzoek krijg je van ons uitleg over dekking en voorwaarden.

Deck verzorgt de wijzigingen die je aan ons doorgeeft.

Deck handelt voor schades af met verzekeraars, waarbij wij in redelijkheid en billijkheid handelen in jouw belang.

Deck houdt wetswijzigingen in de gaten die gevolgen kunnen hebben voor jouw lopende en mogelijke verzekeringen.

4. Wat wij van jou verwachten

Deck gaat er van uit de alle door jouw verstrekte gegevens juist zijn. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de risicodragende verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of gedeeltelijk te vergoeden.

Deck verlangt van je dat je wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico’s onverzekerd blijven of dat je bijvoorbeeld ‘oververzekerd’ bent en zo onnodige premie betaalt.

Deck verlangt ook van je dat jouw correspondentie op juistheid van gegevens controleert. Ongeacht of dit online of telefonisch is doorgegeven. Communicatie is mensenwerk en er kunnen fouten optreden. Deck doet zijn best om foutloos te werken en mogelijke fouten kunnen gevolgen hebben voor (de dekkingen van) jouw verzekeringen. Deck vraagt je om mogelijke fouten zo snel mogelijk door te geven. Wij corrigeren dan de informatie.

Alle verzekeringspremies bij Deck worden automatisch geïncasseerd. Je bent wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de premies aan de verzekeraar. Bij niet tijdig betalen (na herinnering) wordt de dekking van jouw verzekeringen door de verzekeraar opgeschort en ben je niet langer verzekerd. Vervolgens blijft de plicht tot premiebetaling bestaan. Nadat de achterstallige premies ontvangen zijn door de verzekeraar kunnen wij weer dekking verlenen.

Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij vertrouwelijke informatie aan onze klanten. Wij gaan natuurlijk op een uiterst zorgvuldige wijze om met deze informatie. Door diverse technische en organisatorische maatregelen zijn jouw gegevens beveiligd tegen inbreuk van buitenaf en onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Je kan altijd aan ons om informatie vragen over hoe wij persoonsgegevens verwerken en welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Tevens heb je het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij die verwerken? In ons privacy statement dat ook op deck.nl staat wordt hierover meer informatie gegeven.

5. Premie

Deck incasseert geen premie. Dat doet Voogd & Voogd in opdracht van de uiteindelijke risicodragende verzekeraars. Alle premies worden automatisch geïncasseerd.

6. Beloning

Beloning van Deck is op basis van provisie. Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. De beloning is een percentage van de netto premie en de hoogte van het percentage is afhankelijk van het productsoort.

De beloning van onze medewerkers is zonder bonus. Iedereen heeft een vast salaris. Wij vinden dit vanuit klantbelang en integriteit beter passen. Voor meer details verwijzen wij u naar ons beloningsbeleid dat ook op deck.nl staat.

7. Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom wordt hier continu in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben onze medewerkers veel kennis over verzekeren en het helpen van onze klanten opgedaan. Deze kennis wordt, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden. Alle medewerkers die adviezen geven over verzekeringsproducten, hebben de vereiste Wft-modules gehaald en onderhouden deze elk jaar.

8. Klachten en registratie van Deck

Wij zijn bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijven.

Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd voor Deck Verzekeringen BV onder nummer 70857318.
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in verzekeren. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12045555.

De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag met je op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot tevredenheid lukken, dan kan je een klacht binnen drie maanden voorleggen aan het KiFiD. Ons aansluitnummer is 300.0170028. Meer informatie kan je vinden op de website www.kifid.nl. Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindende uitspraken van de Geschillencommissie KiFiD. Je kan je ook tot de burgerlijke rechter wenden. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

9. Hoe kan je ons bereiken?

Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast hebben wij 24 u per dag een telefonische bereikbaarheidsservice, zodat je bij calamiteiten altijd op ons kan rekenen. Je vindt alles op deck.nl/contact.
Onze bedrijfsgegevens:

Bezoekadres: Brinkstraat 43; 3741 AM; Baarn

Telefoon en whatsapp: 020-2621110

Email: service@deck.nl

Website: www.deck.nl