Blogs

‘Nederland Europees kampioen verzekeringsfraude’

In West-Europa is er geen land waar meer verzekeringsfraude wordt gepleegd dan in Nederland. Per huishouden betalen we hierdoor gemiddeld 189 euro verzekeringspremie per jaar teveel. Dit blijkt uit een onderzoek van verzekeringsplatform Deck waarin 12 europese landen met elkaar worden vergeleken.

In Nederland wordt er per gezin voor gemiddeld per gezin voor 189 euro per jaar gefraudeerd met verzekeringsclaims. Hiermee is Nederland het land waar het meest wordt gefraudeerd met verzekeringsclaims in West-Europa. Na Nederland wordt er in Ierland en Italië het meest gefraudeerd. In Frankrijk en Spanje is de gemiddelde fraude per gezin het laagst.

Slechts 5,5% fraude Nederland opgespoord

In Nederland wordt naar schatting van het Verbond van Verzekeraars per jaar voor 1,5 miljard euro aan verzekeringsfraude gepleegd. Slechts een klein deel hiervan wordt opgespoord. In 2019 hebben Nederlandse verzekeraars 12.879 gevallen van fraude opgespoord. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2017. Hiermee is voor 82 miljoen aan fraude voorkomen, 5,5 procent van de totale geschatte fraude.

Opportunisten en professionele fraudeurs

Er vallen grofweg twee soorten verzekeringsfraudeurs te onderscheiden. De professionele fraudeurs en de opportunisten. De professionele fraudeurs zijn lastig te pakken omdat ze alles in het werk stellen om een schade zo realistisch mogelijk te doen lijken. De opportunisten, is de meest voorkomende groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen wiens iPhone vlak voordat het nieuwe model in de winkel ligt, in de wc valt. Of mensen die schade hebben en een grotere schadeclaim indienen dan de schade daadwerkelijk was. Deze frauduleuze claims zorgen ervoor dat de verzekeringspremies onnodig stijgen. 

‘Verzekeringsgeld is gemeenschapsgeld’

Bob Stehmann, oprichter en ceo van Deck, heeft wel een verklaring voor de relatief hoge fraudecijfers in Nederland: ‘Veel mensen in Nederland verzekeren veel meer zaken dan nodig is. We geven gemiddeld 5 procent van ons inkomen uit aan verzekeren. Combineer dat met het waanidee dat je verzekeraar elke schade uit moet keren omdat je nou eenmaal veel premie betaalt, en je hebt de ideale voedingsbodem voor een verziekte claimcultuur. Mensen vergeten vaak dat het premiegeld in de verzekeringspot, gemeenschapsgeld is en niet hun persoonlijke spaarpot.’

Terug naar de kern: minder fraude, lagere premie

De meeste verzekeraars doen pas onderzoek naar mogelijke fraude bij claims hoger dan € 1.000. En dat terwijl 70% van de schadeclaims voor schades onder de € 1.000 is. Stehmann: ‘Verzekeraars zijn teveel geld en tijd kwijt aan kleine claims. Onze klanten vinden het vervelend om te blijven betalen voor andermans gesjoemel. Dat is niet zoals verzekeren ooit bedoeld is. Een verzekering is een pot geld die je met elkaar vult om zo mensen die schade hebben die ze zelf niet kunnen dragen te kunnen helpen. Het is geen spaarpot. Daarom vergoeden we bij Deck alleen de grote schades. Zo is er minder ruimte voor fraude, minder verspilling. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere premie.’