Onthoud mij op dit apparaat

Deck haalt verspilling uit verzekeren:
schadelast helft van concurrentie

Start-up-verzekeringsplatform Deck naar break-even in 2023

AMSTERDAM, 10 mei 2022

Verzekeringsplatform Deck heeft in 2021 een schadelast behaald die met 39% bijna de helft is van de gevestigde verzekeraars. Daarmee bewijst het jonge fintechbedrijf dat verzekeren slimmer kan. Het voordeel geeft Deck terug aan haar klanten met een polis die 30 tot 50% lager is dan bij gewone verzekeraars.

De in 2018 opgerichte start-up telt inmiddels ruim 11.000 verzekerden en heeft een premievolume van bijna € 2 mio. Het eindresultaat over het afgelopen boekjaar bedraagt € -392.552. Met een groei van 218% in het eerste kwartaal van 2022 verwacht Deck in 2023 het break-evenpunt te bereiken. De bedrijfskosten van 2022 zijn onlangs gefinancierd met een nieuwe emissie zodat het platform zich helemaal kan richten op groei.

Het negatieve eindresultaat wordt voor een deel bepaald doordat Deck voor een bedrag van € 198.168 gebruik heeft gemaakt van coronasteun van de overheid. Verder heeft het bedrijf geen schulden.

Minieme schadelast

‘Dit is een opsteker voor onze missie om het vertrouwen tussen aanbieders van verzekeringen en premiebetalers te herstellen’, stelt Bob Stehmann, CEO en oprichter van Deck. ‘Dat doen we door verspilling en fraude te verbannen. En dat lukt goed. Onze schadelast is slechts 39%. Dat is bijna de helft van de gewone verzekeraars.

Slimmer verzekeren

Nederlanders die verantwoordelijk met hun spullen omgaan en vinden dat je niet voor elk wissewasje een claim moet indienen bij de verzekeraar, worden beloond met een royale polis die 30 tot 50% lager is dan bij gewone verzekeraars. Deck breekt met de traditionele papierwinkel met één all-in polis.

Stehmann: “We gaan terug naar de basis zoals verzekeren ooit is bedoeld; samen leggen we geld in de pot voor grote pech die je niet in je eentje kan betalen. Alle kleine schades zoals een bril die je kwijtraakt op vakantie of je laat zelf je telefoon vallen, dat kan allemaal uit eigen zak. Grote schades zoals bij woningbrand of een autobotsing vallen onder de grote pech en worden volledig vergoed. We hebben een minimaal eigen risico van € 500 en klanten kunnen ook nog kiezen uit € 750 en € 1.000 voor het gehele pakket. Dit eigen risico geldt per gebeurtenis over alle producten heen.’

Fraudeleuze claims

‘75% van alle claims bij verzekeraars is onder de € 1.000. Dat maakt verzekeren onnodig ingewikkeld en duur. Want dat betekent ook 75% meer bedrijfskosten. Die hebben wij niet, vandaar dat wij veel goedkoper zijn, maar wel met dezelfde service. Ook voorkomen we dat onze premiebetalers opdraaien voor fraude. 90% van de gevallen waarin er een fraudeleuze claim wordt ingediend, is onder de € 1.000. Daarnaast hebben wij geen duur kantoor, maar zijn we een virtueel netwerk. Bij ons ook geen geldverslindende commercials. Wij richten ons op een slimme manier via online media en partners op mensen voor wie fatsoensnormen belangrijk zijn.’

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Martin van Putten – Headline communications
0655836936
headline.mvanputten@gmail.com
www.deck.nl.